ติดต่อเรา

If you’d like to experience the benefits of our full spa design and management services we’d love to hear from you and take it further.
 

ติดต่อเรา

เฮลท์ ล้านนา สปา
29/2-3 ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. (+66 53) 326 212-3
โทรสาร. (+66 53)  326 215

อีเมล์ [email protected]
 
Click for map

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา